Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1612
Τίτλος: Παράγοντες που επηρεάζουν τη φορολογική επιβάρυνση των Ελληνικών Εισηγμένων Επιχειρήσεων : Ευρήματα πριν και κατά την διάρκεια της κρίσης
Συγγραφείς: Chytis, Evangelos 
Diakomihalis,Mihail N. 
Alexopoulos, George 
Θέματα: Επιχειρήσεις--Ελλάδα;Business enterprises--Greece;Φορολογία;Taxation
Ημερομηνία έκδοσης: 2016
Περίληψη: This paper investigates for the first time in our country the factors that influence the formation of the real tax burden on the largest listed Greek Companies (FTSE / ASE 20-40-80 indices), as reflected in the Effective Tax Rate (ETR). The research is distinct for the years proceeding and those following the outbreak of financial crisis, covering the eight years from 2005 -2012. The results show that during the pre-crisis period, the ratios for leverage, profitability (ROE) and Market to Book Value (MtV), have negative correlation with the ETR, but firm’s loss history has positive correlation. During the financial crisis, additional to above variable correlations, the firm size and profitability (ROA) seems to be positively correlated to the ETR, while the short-term lending rate has negative correlation. Our findings concerning the relation of ETR to divided earnings per share might be useful for financial analysts, investors and regulators, while the evaluation of the gap between Book and Tax ETR might be of extremely significance for the tax authorities. Future research could include a larger sample with financial years before the application of International Accounting Standards (IAS), in order to assess the impact of the IAS in the formulation of ETR.
URI: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1612
Εμφανίζεται στην Συλλογή:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής

Google ScholarTM

Check


Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο CRIS προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.