Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1568
Τίτλος: The role of coastal shipping and telecommunications in the development of the insular region of the Mediterranean Archipelagos
Συγγραφείς: Diakomihalis, Mihail N. 
Kitrinou, Eleni 
Polydoropoulou, Amalia 
Θέματα: Ακτοπλοΐα;Coastwise shipping;Τηλεργασία;Telecommuting;Αιγαίο, Νησιά του (Ελλάδα και Τουρκία);Aegean Islands (Greece and Turkey)
Ημερομηνία έκδοσης: 2008
Περίληψη: This paper stresses the important role of coastal shipping as well as that of new technologies towards the lift of isolation of insular regions and it emphasizes the influence of the practice of telework in insular development. It also presents and analyses Socioeconomic and technological indices for the larger islands of the Mediterranean Archipelagos for 2004 and the particularities of the existing coastal shipping system in the wider region. It proves that the creation of an effective and cohesive telecommunication network in the region, as well as the improvement of the existing transport system constitute the most appropriate strategy in the regional development and in the viability of the region.
URI: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1568
Εμφανίζεται στην Συλλογή:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής

Google ScholarTM

Check


Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο CRIS προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.