Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1295
Τίτλος: A multi-staged algorithmic process for the solution of the examination timetabling problem
Συγγραφείς: Γκόγκος, Χρήστος 
Αλεφραγκής, Παναγιώτης 
Χούσος, Ευθύμιος 
Θέματα: Scheduling--Computer programs
Ημερομηνία έκδοσης: Αυγ-2008
Περίληψη: We present an approach for the examination timetabling problem as defined in the second International Timetabling Competition (http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007). The solution approach can be considered as an implementation of the GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) method with the combination of several other metaheuristics. Three stages are employed. The first stage is responsible for the construction of a relatively high quality feasible solution while the second stage improves it using simulated annealing local search. The final stage uses mathematical programming and analyzes each examination period in isolation proposing movements of exams to other rooms resulting in further improvement of the solution quality. The procedure produces feasible solutions for each dataset provided under the runtime limit imposed by the competition’s rules. Results are presented and analyzed.
Περιγραφή: http://www.patatconference.org/patat2008/proceedings/Gogos-HC2b.pdf
URI: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1295
Εμφανίζεται στην Συλλογή:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής

Google ScholarTM

Check


Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο CRIS προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.