Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1289
Τίτλος: Coarse grained parallelism optimization for multicore architectures: The ALMA project approach
Συγγραφείς: Γούλας, Γεώργιος 
Γκόγκος, Χρήστος 
Βαλουξής, Χρήστος 
Αλεφραγκής, Παναγιώτης 
Βώρος, Νικόλαος 
Θέματα: Parallel programming (Computer science);Computer architecture
Ημερομηνία έκδοσης: 2013
Περίληψη: In this paper, the coarse grained parallelism optimization step of the ALMA EU FP7 project is discussed. The current results look promising, as the possibility to use Integer Programming and provide optimal results to the problem model seems feasible and efficient.
Περιγραφή: Book title: Reconfigurable Computing: Architectures, Tools and Applications DOI: 10.1007/978-3-642-36812-7_33
URI: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1289
ISBN: 978-3-642-36811-0 (Print) 978-3-642-36812-7 (Online)
Εμφανίζεται στην Συλλογή:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο CRIS προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.